• Reklamacje

Prawo do reklamacji: 
 
Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji jeśli przedmiot jest niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. W przypadku reklamacji prosimy wysłać maila na: bok.multibrand24@gmail.com
 
Rozpatrzymy reklamację w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. 
Treść zgłoszenia reklamacji, skopiuj, uzupełnij i wyślij na maila: 
Imię i Nazwisko Klienta............................. 
Adres Klienta (e-mail, telefon, login allegro).................................................... .................................................................................................................. 
Nazwa towaru:............................................................................................. 
Data nabycia........................................... Ilość sztuk.............................o wartości.............................
Data powstania wady................................ 
Opis wady towaru..................................................................................... .............................................................................................................. .............................................................................................................. 
Kiedy i jak powstała wada........................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. 
Podstawa prawna reklamacji: 
[ ] Niezgodność towaru z umową // Rękojmia 
[ ] Gwarancja jakości Dokument, na podstawie którego zgłoszono reklamację:..................................... 
Żądanie klienta..............................